1356 - Bastiani Ange - 01 05 2012 - Photos SCB METZ