N°773 - FR3 VIA STELLA - SCB 3 GUINGAMP 1 – 06/04/2012