1663 - L1 - SCB 0 PSG 1 - Prima u Scontru - 12 Aostu 2016