1665 - L1 - SCB 0 PSG 1 - Secondu Mezutempu - 12 Aostu 2016