1741 - L1 - SCB 1 BORDEAUX  1 - Fogliu di Scontru - 30 Nuvembre 2016