1747 - L1 - SCB 2 METZ 0 - Fogliu di Scontru - 10 Dicembre 2016