1754 - L1 - SCB 1 OM 2 - Fogliu di Scontru - 21 Dicembre 2016