1757 - L1 - SCB 1 OM 2 - Secondu Mezzutempu - 21 Dicembre 2016