1766 - L1 - SCB 1 OGCN 1 - Prima u Scontru - 20 Ghjennaghju 2017