1768 - L1 - SCB 1 OGCN 1 - Secondu Mezzutempu - 20 Ghjennaghju 2017