1786 - L1 - SCB  LYON - Fogliu di Scontru - 16 04 2017