- 1879 – N2 – FC BASTIA BORGO  SAINTE GENEVIEVE  - Fogliu di Scontru- 20 12 2017