1825 - N3 - GC LUCCIANA 0 SCB 1 - Fogliu di Scontru - 28 OTTPBRE 2017