1946 - N3 - FC BASTIA BORGO 1 EF BASTIA 1 - Fogliu di Scontru - 11 03 2018