1992 - N3 - SCB 5 FBIR 1 - Fogliu di Scontru - 28 04 2018