1683 - Nat - CAB 2 PAU 1 - Fogliu di Scontru - 16 Settembre 2016