1770 - L1 - CAB 0 CHAMBLY 2 - Prima u Scontru - 27 Ghjennaghju 2017